Môn Toán Lớp 5: Trung bình cộng của 3 số bằng 123. Biết số thứ nhất bằng 96, số thứ hai bằng 140. Tìm số thứ ba.

Môn Toán Lớp 5: Trung bình cộng của 3 số bằng 123. Biết số thứ nhất bằng 96, số thứ hai bằng 140. Tìm số thứ ba.

Môn Toán Lớp 5: Trung bình cộng của 3 số bằng 123. Biết số thứ nhất bằng 96, số thứ hai bằng 140. Tìm số thứ ba.
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm