Môn Toán Lớp 5: Trong 5 giờ người công nhân làm được 3 chi tiết máy. Chi tiết đầu tiên mất 1 giờ 26 phút. Chi tiết thứ hai mất 1 giờ 54 phút. Hỏi chi t

Môn Toán Lớp 5: Trong 5 giờ người công nhân làm được 3 chi tiết máy. Chi tiết đầu tiên mất 1 giờ 26 phút. Chi tiết thứ hai mất 1 giờ 54 phút. Hỏi chi t

Môn Toán Lớp 5: Trong 5 giờ người công nhân làm được 3 chi tiết máy. Chi tiết đầu tiên mất 1 giờ 26 phút. Chi tiết thứ hai mất 1 giờ 54 phút. Hỏi chi tiết thứ ba làm mất bao nhiêu thời gian?

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Trong 5 giờ người công nhân làm được 3 chi tiết máy. Chi tiết đầu tiên mất 1 giờ 26 phút. Chi tiết thứ hai mất 1 giờ 54 phút. Hỏi chi t”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Thời gian để làm chi tiết 3 là
  5 giờ – 1 giờ 26 phút – 1 giờ 54 phút = 1 giờ 40 phút
  Đáp số : 1 giờ 40 phút

  Trả lời

Viết một bình luận