Môn Toán Lớp 5: Tổng số sách của 2 ngăn là 2995 quyển sách. Nếu chuyển 125 quyển từ ngăn thứ nhất sang ngăn thứ hai rồi lại chuyển 48 quyển từ ngăn thứ

Môn Toán Lớp 5: Tổng số sách của 2 ngăn là 2995 quyển sách. Nếu chuyển 125 quyển từ ngăn thứ nhất sang ngăn thứ hai rồi lại chuyển 48 quyển từ ngăn thứ

Môn Toán Lớp 5: Tổng số sách của 2 ngăn là 2995 quyển sách. Nếu chuyển 125 quyển từ ngăn thứ nhất sang ngăn thứ hai rồi lại chuyển 48 quyển từ ngăn thứ hai sang ngăn thứ nhất thì ngăn thứ nhất vẫn hơn ngăn thứ hai 341 quyển. Hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách ?

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Tổng số sách của 2 ngăn là 2995 quyển sách. Nếu chuyển 125 quyển từ ngăn thứ nhất sang ngăn thứ hai rồi lại chuyển 48 quyển từ ngăn thứ”

 1. lúc đầu ngăn thứ nhất hơn ngăn thứ 2 số sách là :
  6 x 2 = 12 ( quyển sách )
  Số sách ở ngăn thứ nhất là :
  ( 100 + 12 ) : 2 = 56 ( quyển sách )
  Số sách ở ngăn thứ nhất là :
  56 – 12 = 44 ( quyển sách )
                 Đáp số : ………
  $#Phoenix02$
   

  Trả lời
 2. $\text{@ChinChinn}$$\\$
  $\text{Giải đáp :}$$\\$
  $\text{$\rightarrow$ ngăn thứ 1 : 56 quyển và ngăn thứ 2 : 44 quyển}$$\\$
  $\text{Giải thích :}$$\\$
  $\text{Lúc đầu ngăn thứ 1 hơn ngăn thứ 2 số sách là :}$$\\$
  $\text{6 × 2 = 122 ( quyển )}$$\\$
  $\text{Số sách ở ngăn thứ 1 là :}$$\\$
  $\text{( 100 + 12 ) ÷ 2 = 56 ( quyển )}$$\\$
  $\text{Số sách ở ngăn thứ 2 là :}$$\\$
  $\text{56 – 12 = 44 ( quyển )}$$\\$
  $\text{Đáp số : ngăn thứ 1 : 56 quyển}$$\\$
               $\text{ngăn thứ 2 : 44 quyển}$$\\$

  Trả lời

Viết một bình luận