Môn Toán Lớp 5: Tổng của hai số là 156 .2/3 số thứ nhất bằng 4/7 số thứ hai.Tìm hai số

Môn Toán Lớp 5: Tổng của hai số là 156 .2/3 số thứ nhất bằng 4/7 số thứ hai.Tìm hai số

Môn Toán Lớp 5: Tổng của hai số là 156 .2/3 số thứ nhất bằng 4/7 số thứ hai.Tìm hai số

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Tổng của hai số là 156 .2/3 số thứ nhất bằng 4/7 số thứ hai.Tìm hai số”

 1. Số thứ nhất bằng:
  4/7:2/3=6/7 (số thứ hai)
  Tổng số phần bằng nhau là:
  6+7=13 (phần)
  Giá trị một phần là:
  156:13=12
  Số thứ nhất bằng:
  12xx6=72
  Số thứ hai bằng:
  12xx7=84
  Đáp số:
  Số thứ nhất: 72
  Số thứ hai: 84
  o Her

  mon-toan-lop-5-tong-cua-hai-so-la-156-2-3-so-thu-nhat-bang-4-7-so-thu-hai-tim-hai-so

  Trả lời
 2. Ta có : 2/3 số thứ nhất = 4/7 số thứ hai nên 4/6 số thứ nhất = 4/7 số thứ hai hay 1/6 số thứ nhất = 1/7 số thứ hai
  Do đó 6 lần số thứ nhất bằng 7 lần số thứ hai hay số thứ nhất bằng 6/7 số thứ hai
  Ta có sơ đồ : ( Hình vẽ )
         Tổng số phần bằng nhau là :      
           6 + 7 = 13 ( phần )  
           Số thứ nhất là :
         156 : 13 xx 6 = 72
            Số thứ hai là :
           156 – 72 = 84
                Đáp số : Số thứ nhất : 72 .
                                Số thứ hai : 84 .    

  mon-toan-lop-5-tong-cua-hai-so-la-156-2-3-so-thu-nhat-bang-4-7-so-thu-hai-tim-hai-so

  Trả lời

Viết một bình luận