Môn Toán Lớp 5: tổng của 2 số là 9/8 .Biết 2 phân số có tử số giống nhau còn mẫu số của phân số thứ nhất gấp đôi mẫu số của phân số thứ hai.Tìm hai phâ

Môn Toán Lớp 5: tổng của 2 số là 9/8 .Biết 2 phân số có tử số giống nhau còn mẫu số của phân số thứ nhất gấp đôi mẫu số của phân số thứ hai.Tìm hai phâ

Môn Toán Lớp 5: tổng của 2 số là 9/8 .Biết 2 phân số có tử số giống nhau còn mẫu số của phân số thứ nhất gấp đôi mẫu số của phân số thứ hai.Tìm hai phân số đó

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: tổng của 2 số là 9/8 .Biết 2 phân số có tử số giống nhau còn mẫu số của phân số thứ nhất gấp đôi mẫu số của phân số thứ hai.Tìm hai phâ”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta gọi tử số là a
  Mẫu số 1 là 2b
  Mẫu số 2 là b
  Ta có:
  a/b + a/(2b) = 9/8
  (2a)/(2b) + a/(2b) = 9/8
  (3a)/(2b) = 9/8
  a/b = (9 : 3)/(8 : 2)
  a/b = 3/4
  a/(2b) = 3/(2 xx 8)
  a/(2b) = 3/8
  => Phân số thứ nhất: 3/8
          Phân số thứ 2: 3/4
  ——————————————-
  Cách không làm phương trình:
  Ta thấy mẫu số phân số thứ nhất gấp đôi phân số thứ 2 => phân số thứ 2 gấp đôi phân số thứ nhất.
  Và khi ta quy đồng thì tử số phân số thứ 2 sẽ bằng 2 x tử số thứ nhất
  => Ta có:
  (2 + 1) x tử số thứ 1/ mẫu số = 9/8
  => 3 x tử số thứ 1 / mẫu số = 9/8
  Tử số thứ 1 / mẫu số = (9 : 3)/8
  Phân số thứ nhất là: 3/8
  Phân số thứ 2 là: 3/(8 : 4) = 3/4
  Đáp số: như trên

  Trả lời

Viết một bình luận