Môn Toán Lớp 5: Tính nhanh 7,35 x 4 + 7,35 x 0,6 + 10 x 2,65

Môn Toán Lớp 5: Tính nhanh 7,35 x 4 + 7,35 x 0,6 + 10 x 2,65

Môn Toán Lớp 5: Tính nhanh
7,35 x 4 + 7,35 x 0,6 + 10 x 2,65
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm