Môn Toán Lớp 5: Tính diện tích hình tam giác biết : – Độ dài 2 cạnh góc vuông là 8/3m ; 3/2m ***Thanks mọi ngừi nhìu ặ***

Môn Toán Lớp 5: Tính diện tích hình tam giác biết : – Độ dài 2 cạnh góc vuông là 8/3m ; 3/2m ***Thanks mọi ngừi nhìu ặ***

Môn Toán Lớp 5: Tính diện tích hình tam giác biết :
– Độ dài 2 cạnh góc vuông là 8/3m ; 3/2m
***Thanks mọi ngừi nhìu ặ***Viết một bình luận