Môn Toán Lớp 5: Tìm phân số a/b .Nếu rút gọn phân số này thì đc 3/5.Nếu tăng tử số lên 26 đơn vị và giữ nguyên mẫu số thì ta đc phân số bằng phân số 16

Môn Toán Lớp 5: Tìm phân số a/b .Nếu rút gọn phân số này thì đc 3/5.Nếu tăng tử số lên 26 đơn vị và giữ nguyên mẫu số thì ta đc phân số bằng phân số 16

Môn Toán Lớp 5: Tìm phân số a/b .Nếu rút gọn phân số này thì đc 3/5.Nếu tăng tử số lên 26 đơn vị và giữ nguyên mẫu số thì ta đc phân số bằng phân số 16/5
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm