Môn Toán Lớp 5: tìm một số thập phân ,biết rằng lấy số đó chia cho 6,72 rồi cộng với 12,8 thì được kết quả là 19,7

Môn Toán Lớp 5: tìm một số thập phân ,biết rằng lấy số đó chia cho 6,72 rồi cộng với 12,8 thì được kết quả là 19,7

Môn Toán Lớp 5: tìm một số thập phân ,biết rằng lấy số đó chia cho 6,72 rồi cộng với 12,8 thì được kết quả là 19,7

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: tìm một số thập phân ,biết rằng lấy số đó chia cho 6,72 rồi cộng với 12,8 thì được kết quả là 19,7”

Viết một bình luận