Môn Toán Lớp 5: tìm 3 số tiếp theo trong dãy số 1;2;3;5;8;13;…;…;….

Môn Toán Lớp 5: tìm 3 số tiếp theo trong dãy số 1;2;3;5;8;13;…;…;….

Môn Toán Lớp 5: tìm 3 số tiếp theo trong dãy số 1;2;3;5;8;13;…;…;….

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: tìm 3 số tiếp theo trong dãy số 1;2;3;5;8;13;…;…;….”

 1. # Traam
  Số thứ 7 trong dãy số là : 13 + 8 = 21
  Số thứ 8 trong dãy số là : 21 + 13 = 34
  Số  thứ 9 trong dãy số là : 21 + 34 = 55
  Vậy 3 số tiếp theo trong dãy số là : 21   ;   34  ; 55
  __________________________
  @ Lưu ý quy luật :
  Số thứ 3 của dãy số bằng số thứ 1 + số thứ 2 của dãy số . 
   

  Trả lời

Viết một bình luận