Môn Toán Lớp 5: tâm đi ngủ lúc 22 giờ thức dậy lúc 6:30 hỏi Tâm đã ngồi trong bao lâu

Môn Toán Lớp 5: tâm đi ngủ lúc 22 giờ thức dậy lúc 6:30 hỏi Tâm đã ngồi trong bao lâu

Môn Toán Lớp 5: tâm đi ngủ lúc 22 giờ thức dậy lúc 6:30 hỏi Tâm đã ngồi trong bao lâu

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: tâm đi ngủ lúc 22 giờ thức dậy lúc 6:30 hỏi Tâm đã ngồi trong bao lâu”

 1. Giải đáp:
   8 giờ 30 phút
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   thời gian tâm đã ngủ là : 
       ( 6 giờ 30 phút + 24 giờ ) – 22 giờ = 8 giờ 30 phút 
           đáp số : 8 giờ 30 phút 

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  $Thời$ $gian$ $mà$ $Tâm$ $đã$ $ngủ$ $là$ :
    ($24$ $giờ$ – $22$ $giờ$) + $6$ $giờ$ $30$ $phút$ = $8$ $giờ$ $30$ $phút$
                       $Đáp$ $số$:$8$ $giờ$ $30$ $phút$

   

  Trả lời

Viết một bình luận