Môn Toán Lớp 5: Phân số 1/3 đã được rút gọn từ phân số A.3/6. B.3/9. C.4/12. D.13/39 Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn

Môn Toán Lớp 5: Phân số 1/3 đã được rút gọn từ phân số A.3/6. B.3/9. C.4/12. D.13/39 Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn

Môn Toán Lớp 5: Phân số 1/3 đã được rút gọn từ phân số
A.3/6. B.3/9. C.4/12. D.13/39
Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn
5/6 , 7/12 , 9/24 , 23/24

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Phân số 1/3 đã được rút gọn từ phân số A.3/6. B.3/9. C.4/12. D.13/39 Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn”

 1. +)Phân số 1/3 đã được rút gọn từ phân số
  A.3/6. B.3/9. C.4/12. D.13/39
  +)Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:
  5/6 , 7/12 , 9/24 , 23/24
  =>9/24;7/12;5/6;23/24
  Mình gửi bạn!!!
  Cho mình xin hay nhất nhé<nếu đc>

  Trả lời

Viết một bình luận