Môn Toán Lớp 5: Phân số 1/3 đã được rút gọn từ phân số A.3/6. B.3/9. C.4/12. D.13/39 Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn

Môn Toán Lớp 5: Phân số 1/3 đã được rút gọn từ phân số A.3/6. B.3/9. C.4/12. D.13/39 Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn

Môn Toán Lớp 5: Phân số 1/3 đã được rút gọn từ phân số
A.3/6. B.3/9. C.4/12. D.13/39
Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn
5/6 , 7/12 , 9/24 , 23/24
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm