Môn Toán Lớp 5: Xung quanh bồn hoa hình tròn có chu vi 78,5 m , người ta trồng các cây hoa cách đều nhau 0,5m Hỏi trồng được tất cả bao nhiêu cây ho

Môn Toán Lớp 5: Xung quanh bồn hoa hình tròn có chu vi 78,5 m , người ta trồng các cây hoa cách đều nhau 0,5m Hỏi trồng được tất cả bao nhiêu cây ho

Môn Toán Lớp 5:

Xung quanh bồn hoa hình tròn có chu vi 78,5 m , người ta trồng các cây hoa cách đều nhau 0,5m Hỏi trồng được tất cả bao nhiêu cây hoa ?

Trả lời : trồng được tất cả……

Cây hoa .

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Xung quanh bồn hoa hình tròn có chu vi 78,5 m , người ta trồng các cây hoa cách đều nhau 0,5m Hỏi trồng được tất cả bao nhiêu cây ho”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Trồng được tất cả số cây hoa là :
  78,5:0,5=157 (cây hoa)
  Đáp số : 157 cây hoa
  -> Trả lời : Trồng được tất cả 157 câu hoa
  #diu

  Trả lời

Viết một bình luận