Môn Toán Lớp 5: Tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy bằng 90m,chiều cao bằng 30m

Môn Toán Lớp 5: Tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy bằng 90m,chiều cao bằng 30m

Môn Toán Lớp 5:

Tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy bằng 90m,chiều cao bằng 30m

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy bằng 90m,chiều cao bằng 30m”

Viết một bình luận