Môn Toán Lớp 5: Tích sau có tận cùng chữ số nào : a) 2× 12×22×32×…………..×82×92 b) 24×34×44×…………..×114×124 c) 17×37×

Môn Toán Lớp 5: Tích sau có tận cùng chữ số nào : a) 2× 12×22×32×…………..×82×92 b) 24×34×44×…………..×114×124 c) 17×37×

Môn Toán Lớp 5:

Tích sau có tận cùng chữ số nào :

a) 2× 12×22×32×…………..×82×92

b) 24×34×44×…………..×114×124

c) 17×37×57×…………..×157×177
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm