Môn Toán Lớp 5: Thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài bằng 80 m, chiều rộng = 3/5 chiều dài . Trung bình cứ 100 mét vuông thu được 60 kg thóc hỏi th

Môn Toán Lớp 5: Thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài bằng 80 m, chiều rộng = 3/5 chiều dài . Trung bình cứ 100 mét vuông thu được 60 kg thóc hỏi th

Môn Toán Lớp 5:

Thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài bằng 80 m, chiều rộng = 3/5 chiều dài . Trung bình cứ 100 mét vuông thu được 60 kg thóc hỏi thu được bao nhiêu tạ thóc.

2) 1/2 + 5/6 + 11/12 + 19/20 + 29/30 + 41/ 42

Ét ô éttttttttttt

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài bằng 80 m, chiều rộng = 3/5 chiều dài . Trung bình cứ 100 mét vuông thu được 60 kg thóc hỏi th”

 1. 1)
  Chiều rộng thửa ruộng HCN là:
  80 x 3/5=48(m^2)
  Diện tích thửa ruộng HCN là:
  80×48=3840(m^2)
  Trung bình cứ 100 mét vuông thu được 60 kg thóc 
  1 m^2 thì thu được: 60:100= 3/5 (kg thóc)
  =>3840 m^2 thì thu được: 3/5 x 3840=2304 (kg thóc)
  Đổi: 2304 kg =23,04 tạ (tương đương với 576/25 tạ)
  Giải đáp: 23,04 tạ thóc
  2)
  1/2+5/6+11/12+19/20+29/30+41/42+55/56+71/72+89/90 
  = 1-1/2+1-1/6+1-1/12+1-1/20+1-1/30+1-1/42+1-1/56+1-1/72+1-1/90
  = 9 – (1/2+1/6+1/12+1/20+1/30+1/42+1/56+1/72+1/90) 
  = 9 – [1/(1×2)+1/(2×3)+1/(3×4)+1/(4×5)+1/(5×6)+1/(6×7)+1/(7×8)+1/(8×9)+1/(9×10)] 
  = 9 – ( 1-1/2+1/2-1/3+1/3-1/4+1/4-1/5+1/5-1/6+1/6-1/7+1/7-1/8+1/8-1/9+1/9-1/10)
  =9 – (1 – 1/10) = 9 – 9/10 = 81/10

  Trả lời
 2. Câu 1 : Thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài bằng 80 m, chiều rộng = 3/5 chiều dài . Trung bình cứ 100 mét vuông thu được 60 kg thóc hỏi thu được bao nhiêu tạ thóc ?
                                           Bài giải
  Chiều rộng hình chữ nhật là :
            80 : 5 x 3 = 48 ( m )
  Diện tích hình chữ nhật là :
           48 x 80 = 3840 ( m2 )
  thu được số kg thóc là :   
              3840 : 100 x 60 = 2304 ( kg )
                             Đáp số : 2304 kg
   

  Trả lời

Viết một bình luận