Môn Toán Lớp 5: Người ta mở 2 vòi nước cho chảy vào bể. Mỗi phút, vòi thứ nhất chảy được 50l, vòi thứ hai chảy được 70. Hỏi sao bao lâu thì mực n

Môn Toán Lớp 5: Người ta mở 2 vòi nước cho chảy vào bể. Mỗi phút, vòi thứ nhất chảy được 50l, vòi thứ hai chảy được 70. Hỏi sao bao lâu thì mực n

Môn Toán Lớp 5:

Người ta mở 2 vòi nước cho chảy vào bể. Mỗi phút, vòi thứ nhất chảy được 50l, vòi thứ hai chảy được 70. Hỏi sao bao lâu thì mực nước trong bể băng 2/5 chiều cao của bể?

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Người ta mở 2 vòi nước cho chảy vào bể. Mỗi phút, vòi thứ nhất chảy được 50l, vòi thứ hai chảy được 70. Hỏi sao bao lâu thì mực n”

 1. b. Một phút cả 2 vòi chảy được số lít nước :
  70 + 50 = 120 (lít)
  $\dfrac{2}{5}$ bể chứa số lít nước :
  10,8 × $\dfrac{2}{5}$ = 4,32 () = 4320 lít
  Thời gia để đầy $\dfrac{2}{5}$ bể nước là :
  4320 : 120 = 36 (phút)
  Đáp số:36 phút
  $#Lani2011$
   

  Trả lời

Viết một bình luận