Môn Toán Lớp 5: Một sạp bán vải có 75m vải trắng. Buổi sáng bán được 2/5 số vải trắng, buổi chiều bán được bằng 5/6 số vải bán được của buổi sáng. H

Môn Toán Lớp 5: Một sạp bán vải có 75m vải trắng. Buổi sáng bán được 2/5 số vải trắng, buổi chiều bán được bằng 5/6 số vải bán được của buổi sáng. H

Môn Toán Lớp 5:

Một sạp bán vải có 75m vải trắng. Buổi sáng bán được 2/5 số vải trắng, buổi chiều bán được bằng 5/6 số vải bán được của buổi sáng. Hỏi sạp đó còn lại bao nhiêu mét vải trắng?
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm