Môn Toán Lớp 5: Một sạp bán vải có 75m vải trắng. Buổi sáng bán được 2/5 số vải trắng, buổi chiều bán được bằng 5/6 số vải bán được của buổi sáng. H

Môn Toán Lớp 5: Một sạp bán vải có 75m vải trắng. Buổi sáng bán được 2/5 số vải trắng, buổi chiều bán được bằng 5/6 số vải bán được của buổi sáng. H

Môn Toán Lớp 5:

Một sạp bán vải có 75m vải trắng. Buổi sáng bán được 2/5 số vải trắng, buổi chiều bán được bằng 5/6 số vải bán được của buổi sáng. Hỏi sạp đó còn lại bao nhiêu mét vải trắng?

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Một sạp bán vải có 75m vải trắng. Buổi sáng bán được 2/5 số vải trắng, buổi chiều bán được bằng 5/6 số vải bán được của buổi sáng. H”

 1. Giải:
  Buổi sáng, sạp đó bán được số mét vải trắng là:
             75 x 2/5 = 30 (m)
  Buổi chiều, sạp đó bán được số mét vải trắng là:
             30 x 5/6 = 25 (m)
  Sạp đó còn lại số mét vải trắng là:
             75-30-25 = 20 (m)
             Đáp số: 20 m.
  Xin ctlhn ạ!
  CHÚC BẠN HỌC TỐT
   

  Trả lời
 2. Buổi sáng bán được số mét vải là:
  75 x 2/5 = 30 (m )
  buổi chiều bán được số mét vải là:
  30 x 5/6 = 25 ( m )
  sạp đó còn lại bao nhiêu mét vải trắng là:
  75 – 30 – 25 = 20 ( m )
  Đáp số: 20 m vải trắng

  Trả lời

Viết một bình luận