Môn Toán Lớp 5: Một người chạy 500m hết 1 phút 40 giây . Vận tốc của người đó với đơn vị đo là m/giây:

Môn Toán Lớp 5: Một người chạy 500m hết 1 phút 40 giây . Vận tốc của người đó với đơn vị đo là m/giây:

Môn Toán Lớp 5:

Một người chạy 500m hết 1 phút 40 giây . Vận tốc của người đó với đơn vị đo là m/giây:Viết một bình luận