Môn Toán Lớp 5: Một mặt đồng hồ hình tròn đường kính là 2,5cm. Chu vi của mặt đồng hồ đó là

Môn Toán Lớp 5: Một mặt đồng hồ hình tròn đường kính là 2,5cm. Chu vi của mặt đồng hồ đó là

Môn Toán Lớp 5:

Một mặt đồng hồ hình tròn đường kính là 2,5cm. Chu vi của mặt đồng hồ đó là

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Một mặt đồng hồ hình tròn đường kính là 2,5cm. Chu vi của mặt đồng hồ đó là”

Viết một bình luận