Môn Toán Lớp 5: Một mảnh đất hình thang có đáy bé là 150m,đáy lớn bằng 5 phần 3 đáy bé,chiều cao bằng 2 phần 5 đáy lớn.hỏi diện tích mảnh đất bằng b

Môn Toán Lớp 5: Một mảnh đất hình thang có đáy bé là 150m,đáy lớn bằng 5 phần 3 đáy bé,chiều cao bằng 2 phần 5 đáy lớn.hỏi diện tích mảnh đất bằng b

Môn Toán Lớp 5:

Một mảnh đất hình thang có đáy bé là 150m,đáy lớn bằng 5 phần 3 đáy bé,chiều cao bằng 2 phần 5 đáy lớn.hỏi diện tích mảnh đất bằng bao nhiêu mét vuông,bao nhiêu héc-ta

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Một mảnh đất hình thang có đáy bé là 150m,đáy lớn bằng 5 phần 3 đáy bé,chiều cao bằng 2 phần 5 đáy lớn.hỏi diện tích mảnh đất bằng b”

 1. Đáy lớn mảnh đất hình thang là:
  150 xx 5/3 = 250 (m)
  Chiều cao mảnh đất hình thang là:
  250 xx 2/5 = 100 (m)
  Diện tích mảnh đất đó là:
  (250 + 150) xx 100 : 2 = 20000 (m²)
  Đổi: 20000 m² = 2 ha
  Đáp số:
  20000 m² ; 2 ha
   

  Trả lời
 2. Giải đáp+giải thích các bước giải
   Đáy lớn là : 150 : 3 x 5 = 250 (m).
  Chiều cao là : 250 : 5 x 2 = 100 (m).
  Diện tích hình thang là : (150 + 250 ) x 100 : 2 = 20000 ( m2 ).
  Đổi : 20000 m2 = 2 ha.
  Đáp số : 20000 m2 ; 2 ha
  ≈chúc bạn học tốt≈
  #dangbinh
   

  Trả lời

Viết một bình luận