Môn Toán Lớp 5: Một hộp bóng có 1 phần 2 số bóng màu đỏ 1 phần 3 số bóng màu xanh còn lại là bóng màu vàng tìm phần chỉ số bóng màu vàng

Môn Toán Lớp 5: Một hộp bóng có 1 phần 2 số bóng màu đỏ 1 phần 3 số bóng màu xanh còn lại là bóng màu vàng tìm phần chỉ số bóng màu vàng

Môn Toán Lớp 5:

Một hộp bóng có 1 phần 2 số bóng màu đỏ 1 phần 3 số bóng màu xanh còn lại là bóng màu vàng tìm phần chỉ số bóng màu vàngViết một bình luận