Môn Toán Lớp 5: Một đội công nhân trong 3 ngày sửa được 1561,05 m đường . Hỏi với mức làm như vậy , trong 5 ngày đội đó sửa được bao nhiêu m đường ?

Môn Toán Lớp 5: Một đội công nhân trong 3 ngày sửa được 1561,05 m đường . Hỏi với mức làm như vậy , trong 5 ngày đội đó sửa được bao nhiêu m đường ?

Môn Toán Lớp 5:

Một đội công nhân trong 3 ngày sửa được 1561,05 m đường . Hỏi với mức làm như vậy , trong 5 ngày đội đó sửa được bao nhiêu m đường ?

Mk lười làm quá các bạn giải giúp mk nha

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Một đội công nhân trong 3 ngày sửa được 1561,05 m đường . Hỏi với mức làm như vậy , trong 5 ngày đội đó sửa được bao nhiêu m đường ?”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Trong một ngày đội đó sửa được số mét đường là:
  1561,05 : 3 = 520,35 (m)
  Trong 5 ngày đội đó sửa được số mét đường là:
  520,35 xx 5 = 2601,75 (m)
  Đáp số: 2601,75 m đường

  Trả lời
 2. Mỗi ngày đôi công nhân đó sửa được số mét đường là:
  tt(1561,05:3=520,35quad(mét)
  Với mức làm như vậy, trong tt(5 ngày đội công nhân đó sửa được số mét đường là:
  tt(520,35xx5=2601,75quad(mét)
  Đáp số: tt(2601,75quad mét quad đường

  Trả lời

Viết một bình luận