Môn Toán Lớp 5: Lúc 6 giờ một ô tô chở hàng đi từ A với vận tốc 45km/giờ.đến 8 giờ,một ô tô du lịch cũng đi từ A với vận tốc 60km/giờ và đi cùng chi

Môn Toán Lớp 5: Lúc 6 giờ một ô tô chở hàng đi từ A với vận tốc 45km/giờ.đến 8 giờ,một ô tô du lịch cũng đi từ A với vận tốc 60km/giờ và đi cùng chi

Môn Toán Lớp 5:

Lúc 6 giờ một ô tô chở hàng đi từ A với vận tốc 45km/giờ.đến 8 giờ,một ô tô du lịch cũng đi từ A với vận tốc 60km/giờ và đi cùng chiều với ô tô chở hàng .hỏi đến mấy giờ thì ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Lúc 6 giờ một ô tô chở hàng đi từ A với vận tốc 45km/giờ.đến 8 giờ,một ô tô du lịch cũng đi từ A với vận tốc 60km/giờ và đi cùng chi”

 1. Giải đáp+giải thích các bước giải
  Từ 6 giờ đến 8 giờ cách nhau là: 
  8 giờ – 6 giờ = 2 giờ
  Trong 2 giờ, ô tô chở hàng đi được là:
  45 x 2 = 90 (km)
  Mỗi giờ, ô tô du lịch gần hơn ô tô chở hàng là:
  60 – 45 = 15 (km)
  Thời gian đi để ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng là:
  90 : 15 = 6 (giờ)
  Hai ô tô gặp nhau lúc:
  8 giờ + 6 giờ = 14 giờ
  Đáp số: 14 giờ
   #dangbinh

  Trả lời

Viết một bình luận