Môn Toán Lớp 5: Lúc 6 giờ một ô tô chở hàng đi từ A với vận tốc 45km/giờ.đến 8 giờ,một ô tô du lịch cũng đi từ A với vận tốc 60km/giờ và đi cùng chi

Môn Toán Lớp 5: Lúc 6 giờ một ô tô chở hàng đi từ A với vận tốc 45km/giờ.đến 8 giờ,một ô tô du lịch cũng đi từ A với vận tốc 60km/giờ và đi cùng chi

Môn Toán Lớp 5:

Lúc 6 giờ một ô tô chở hàng đi từ A với vận tốc 45km/giờ.đến 8 giờ,một ô tô du lịch cũng đi từ A với vận tốc 60km/giờ và đi cùng chiều với ô tô chở hàng .hỏi đến mấy giờ thì ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm