Môn Toán Lớp 5: Chu vi đáy của một hình hộp chữ nhật là 28 cm,Diện tích xung quanh của nó là 336 cm2.Tính chiều cao của cái hộp đó .

Môn Toán Lớp 5: Chu vi đáy của một hình hộp chữ nhật là 28 cm,Diện tích xung quanh của nó là 336 cm2.Tính chiều cao của cái hộp đó .

Môn Toán Lớp 5:

Chu vi đáy của một hình hộp chữ nhật là 28 cm,Diện tích xung quanh của nó là 336 cm2.Tính chiều cao của cái hộp đó .Viết một bình luận