Môn Toán Lớp 5: Cá voi lớn có thể bơi với vận tốc 30 km/giờ . Hỏi với vận tốc đó cá voi lớn trong 1 giờ được bao nhiêu ki-lô-mét ?

Môn Toán Lớp 5: Cá voi lớn có thể bơi với vận tốc 30 km/giờ . Hỏi với vận tốc đó cá voi lớn trong 1 giờ được bao nhiêu ki-lô-mét ?

Môn Toán Lớp 5:

Cá voi lớn có thể bơi với vận tốc 30 km/giờ . Hỏi với vận tốc đó cá voi lớn trong 1 giờ được bao nhiêu ki-lô-mét ?

15
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm