Môn Toán Lớp 5: Bài 3: để đầy một bể hình lập phương cạch 1,5 m thì cần bao nhiêu lít nước ? (Biết 1 dm³= 1 lít)

Môn Toán Lớp 5: Bài 3: để đầy một bể hình lập phương cạch 1,5 m thì cần bao nhiêu lít nước ? (Biết 1 dm³= 1 lít)

Môn Toán Lớp 5:

Bài 3: để đầy một bể hình lập phương cạch 1,5 m thì cần bao nhiêu lít nước ? (Biết 1 dm³= 1 lít)

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Bài 3: để đầy một bể hình lập phương cạch 1,5 m thì cần bao nhiêu lít nước ? (Biết 1 dm³= 1 lít)”

 1. Giải đáp:
   Thể tích hình lập phương đó là : 
    1,5 x 1,5 x 1,5 = 3,375 ( m³ )
  Đổi 3,375 m³ = 3375 dm³ 
  ⇒ Bể cần 3375 lít nước . 
  $#rongakia$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận