Môn Toán Lớp 5: Bài 1: Một hình lập phương có diện tích toàn phần là 384dm² a) Tính diện tích xung quanh của hình lập phương đó? b) Tính

Môn Toán Lớp 5: Bài 1: Một hình lập phương có diện tích toàn phần là 384dm² a) Tính diện tích xung quanh của hình lập phương đó? b) Tính

Môn Toán Lớp 5:

Bài 1: Một hình lập phương có diện tích toàn phần là 384dm²

a) Tính diện tích xung quanh của hình lập phương đó?

b) Tính diện tích cạnh của hình lập phương đó?

Bài 2:Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương,biết diện tích một mặt căn phòng đó là 121cm².Viết một bình luận