Môn Toán Lớp 5: 4 . Lan đi từ nhà lúc 7 giờ 30 phút, tới cửa hàng bách hóa lúc 8 giờ. Lan dừng 25 phút để mua hàng hóa ở đó rồi đến nhà bạn Hoa. Thờ

Môn Toán Lớp 5: 4 . Lan đi từ nhà lúc 7 giờ 30 phút, tới cửa hàng bách hóa lúc 8 giờ. Lan dừng 25 phút để mua hàng hóa ở đó rồi đến nhà bạn Hoa. Thờ

Môn Toán Lớp 5:

4 . Lan đi từ nhà lúc 7 giờ 30 phút, tới cửa hàng bách hóa lúc 8 giờ. Lan dừng 25 phút để mua hàng hóa ở đó rồi đến nhà bạn Hoa. Thời gian đi từ cửa hàng bách hóa đến nhà bạn hoa là 40 phút. Hỏi:

a. Lan đến nhà bạn Hoa lúc mấy giờ? b. Từ lúc Lan xuất phát ở nhà cho tới khi đến nhà bạn Hoa mất bao nhiêu thời gian?

Tóm tắt dùm mình nha

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: 4 . Lan đi từ nhà lúc 7 giờ 30 phút, tới cửa hàng bách hóa lúc 8 giờ. Lan dừng 25 phút để mua hàng hóa ở đó rồi đến nhà bạn Hoa. Thờ”

 1. a) Thời gian Lan đến nhà bạn là :
   8 giờ + 25 phút + 40 phút = 9 giờ 5 phút
  b) Thời gian để Lan tới của hàng bách hóa là :
          8 giờ – 7 giờ 30 phút = 30 phút
      Thời gian từ lúc Lan xuất phát tới khi đến nhà bạn là :
        25 phút + 30 phút + 40 phút = 1 giờ 35 phút
                                    Đáp số : a) 9 giờ 5 phút .
                                                  b) 1 giờ 35 phút .

  mon-toan-lop-5-4-lan-di-tu-nha-luc-7-gio-30-phut-toi-cua-hang-bach-hoa-luc-8-gio-lan-dung-25-phu

  Trả lời
 2. a) Thời gian Lan đến nhà bạn là:
        $\text{8 giờ + 25 phút + 40 phút = 9 giờ 5 phút}$
  b) Thời gian Lan tới cửa hàng bách hóa là:
        $\text{8 giờ – 7 giờ 30 phút = 30 phút}$
      Thời gian Lan xuất phát tới lúc Lan đến nhà bạn là:
        $\text{25 phút + 30 phút + 40 phút = 1 giờ 35 phút}$
                    Đáp số: a) $\text{9 giờ 5 phút}$
                                 b) $\text{1 giờ 35 phút}$

  Trả lời

Viết một bình luận