Môn Toán Lớp 5: X + 3,5 =4,72 + 2,28 X – 7,2=3,9 +2,5

Môn Toán Lớp 5: X + 3,5 =4,72 + 2,28 X – 7,2=3,9 +2,5

Môn Toán Lớp 5:

X + 3,5 =4,72 + 2,28

X – 7,2=3,9 +2,5

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: X + 3,5 =4,72 + 2,28 X – 7,2=3,9 +2,5”

Viết một bình luận