Môn Toán Lớp 5: Người ta sơn tường và trần nhà bên trong một căn phòng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8 m, chiều rộng 6 m và chiều cao 5,6 m. a. Hỏi di

Môn Toán Lớp 5: Người ta sơn tường và trần nhà bên trong một căn phòng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8 m, chiều rộng 6 m và chiều cao 5,6 m. a. Hỏi di

Môn Toán Lớp 5: Người ta sơn tường và trần nhà bên trong một căn phòng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8 m, chiều rộng 6 m và chiều cao 5,6 m.
a. Hỏi diện tích phần cần quét sơn là bao nhiêu mét vuông, biết tổng diện tích các cửa bằng 4,8 m2.
b. Cần bao nhiêu thùng sơn để sơn tường và trần nhà của căn phòng trên, biết mỗi thùng sơn được 100m2.

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Người ta sơn tường và trần nhà bên trong một căn phòng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8 m, chiều rộng 6 m và chiều cao 5,6 m. a. Hỏi di”

 1. a)diện tích xung quanh căn phòng là:
  (8+6)xx2xx5,6 = 156,8(m^2)
  diện tích cần quét sơn là:
  156,8 + 8xx6 – 4,8 = 200(m^2)
  b)cần số thùng là:
  200:100=2(thùng)
         đáp số:a) 200m^2
                     b)2 thùng
   

  Trả lời

Viết một bình luận