Môn Toán Lớp 5: người ta quét vôi xung quanh tường và trần bên trong của một căn phòng hình hộp chữ nhật có chiều dài 7,5 m chiều rộng

Môn Toán Lớp 5: người ta quét vôi xung quanh tường và trần bên trong của một căn phòng hình hộp chữ nhật có chiều dài 7,5 m chiều rộng

Môn Toán Lớp 5: người ta quét vôi xung quanh tường và trần bên trong của một căn phòng hình hộp chữ nhật có chiều dài 7,5 m chiều rộng 6m và chiều cao 4,5 m diện tích các cửa là 8m2 tính diện tích dc quét vôiViết một bình luận