Môn Toán Lớp 5: : Người ta làm một cái hộp hình hộp chữ nhật bằng bìa có chu vi đáy là 124 cm, chiều rộng bằng 25 cm, chiều cao là 15cm. Tính diện tích

Môn Toán Lớp 5: : Người ta làm một cái hộp hình hộp chữ nhật bằng bìa có chu vi đáy là 124 cm, chiều rộng bằng 25 cm, chiều cao là 15cm. Tính diện tích

Môn Toán Lớp 5: : Người ta làm một cái hộp hình hộp chữ nhật bằng bìa có chu vi đáy là 124 cm, chiều rộng bằng 25 cm, chiều cao là 15cm. Tính diện tích bìa cần có để làm hộp (biết phần mép dán không đáng kể).Viết một bình luận

test_ai