Môn Toán Lớp 5: Năm 2015 con 10 tuổi, tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Hỏi năm tổng số tuổi của mẹ và con bằng 60 tuổi là năm nào?

Môn Toán Lớp 5: Năm 2015 con 10 tuổi, tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Hỏi năm tổng số tuổi của mẹ và con bằng 60 tuổi là năm nào?

Môn Toán Lớp 5: Năm 2015 con 10 tuổi, tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Hỏi năm tổng số tuổi
của mẹ và con bằng 60 tuổi là năm nào?
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm