Môn Toán Lớp 5: Một trường tiểu học có 6 lớp 4 nhưng mỗi lớp có số học sinh tham gia hoạt động ngoại khoa là 30 em. Để chở được tất cả học sinh và thực

Môn Toán Lớp 5: Một trường tiểu học có 6 lớp 4 nhưng mỗi lớp có số học sinh tham gia hoạt động ngoại khoa là 30 em. Để chở được tất cả học sinh và thực

Môn Toán Lớp 5: Một trường tiểu học có 6 lớp 4 nhưng mỗi lớp có số học sinh tham gia hoạt động ngoại khoa là 30 em. Để chở được tất cả học sinh và thực hiện giãn sách theo 5K, hỏi thì trường cần bao nhiều chiếc xe ô tô,biết mỗi chiếc xe chở được 40 học sinh? Giải thích vì sao ?

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Một trường tiểu học có 6 lớp 4 nhưng mỗi lớp có số học sinh tham gia hoạt động ngoại khoa là 30 em. Để chở được tất cả học sinh và thực”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tổng số học sinh là:
  6xx30=180 (em)
  Số ô tô cần có là:
  180:40=4 (dư 20)
  Vì còn dư 20 em nên số ô tô thật sự là:
  4+1=5 (xe)
         Đáp số: 5 xe
  #cloud

  Trả lời

Viết một bình luận