Môn Toán Lớp 5: một thửa ruoọng hình thang có đáy lớn 72m , đáy bé 44m , chiều cao bằng trung bình cộng hai đáy . trên hửa ruộng đó người ta trồng lúa

Môn Toán Lớp 5: một thửa ruoọng hình thang có đáy lớn 72m , đáy bé 44m , chiều cao bằng trung bình cộng hai đáy . trên hửa ruộng đó người ta trồng lúa

Môn Toán Lớp 5: một thửa ruoọng hình thang có đáy lớn 72m , đáy bé 44m , chiều cao bằng trung bình cộng hai đáy . trên hửa ruộng đó người ta trồng lúa , cứ 100m vuông thu dc 60kg thóc . hỏi diện tích thửa ruộng là bao nhiêu mét vuông
A. cả thửa ruộng được bao nhiêu tấn thóc

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: một thửa ruoọng hình thang có đáy lớn 72m , đáy bé 44m , chiều cao bằng trung bình cộng hai đáy . trên hửa ruộng đó người ta trồng lúa”

 1. Chiều cao thửa ruộng đó là :
  (72+44):2=58(m)
  Diện tích thửa ruộng là :
  (72+44):2xx58=3364(m^2)
  Thửa ruộng đó thu hoạch được số ki-lô – gam là :
  3364:100xx60=2018,4(kg)
  Đổi 2018,4kg=2,0184 tấn
  Đáp số : 2,0184 tấn

  Trả lời
 2. Chiều cao của thửa ruộng hình thang là:
  (72 + 44) : 2 = 58 (m)
  Diện tích thửa ruộng đó là:
  (72 + 44) : 2 × 58 = 3364 (m2)
  Số thóc thu hoạch được trên cả thửa ruộng đó là:
  3364 : 100 × 60 = 2018,4 (kg) = 2,0184 (tấn)

  Trả lời

Viết một bình luận