Môn Toán Lớp 5: Một ô tô lăn bánh 80 vòng được quãng đường dài 188,4m. Một xe đạp lăn bánh 120 vòng được quãng đường dài 244,92m. Đường kính bánh xe

Môn Toán Lớp 5: Một ô tô lăn bánh 80 vòng được quãng đường dài 188,4m. Một xe đạp lăn bánh 120 vòng được quãng đường dài 244,92m. Đường kính bánh xe

Môn Toán Lớp 5: Một ô tô lăn bánh 80 vòng được quãng đường dài 188,4m. Một xe đạp lăn bánh 120 vòng được quãng đường dài 244,92m. Đường kính bánh xe đạp nhỏ hơn đường kính bánh xe ô tô…cmViết một bình luận