Môn Toán Lớp 5: Một ô tô đi từ A đến B hết 1,5 giờ và đi từ B đến C hết 2 giờ 37 phút. Hỏi ô tô đó đi từ A đến C hết bao nhiêu thời gian? Một người đi

Môn Toán Lớp 5: Một ô tô đi từ A đến B hết 1,5 giờ và đi từ B đến C hết 2 giờ 37 phút. Hỏi ô tô đó đi từ A đến C hết bao nhiêu thời gian? Một người đi

Môn Toán Lớp 5: Một ô tô đi từ A đến B hết 1,5 giờ và đi từ B đến C hết 2 giờ 37 phút. Hỏi ô tô đó đi từ A đến C hết bao nhiêu thời gian?
Một người đi xe đạp từ nhà ra thành phố, người đó bắt đầu đi lúc 6 giờ 15 phút. Sau khi đi được 1 giờ 30 phút, người đó dừng lại nghỉ 15 phút rồi lại đi tiếp 1 giờ 25 phút nữa thì đến nơi. Hỏi người đó đến thành phố lúc mấy giờ ?

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Một ô tô đi từ A đến B hết 1,5 giờ và đi từ B đến C hết 2 giờ 37 phút. Hỏi ô tô đó đi từ A đến C hết bao nhiêu thời gian? Một người đi”

 1. Giải đáp:
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi 1,5 giờ = 1 giờ 30 phút
  Ô tô đi từ A đến C hết:
  1 giờ 30 phút + 2 giờ 37 phút = 4 giờ 7 phút
  Đáp số: 4 giờ 7 phút
  ___________________________________
  Người đó đi đến thành phố hết:
  1 giờ 30 phút + 15 phút + 1 giờ 25 phút = 3 giờ 10 phút
  Người đó đến thành phố lúc:
  6 giờ 15 phút + 3 giờ 10 phút = 9 giờ 25 phút
  Đáp số: 9 giờ 25 phút
  #Sad

  Trả lời

Viết một bình luận