Môn Toán Lớp 5: một người đi từ A đến B, trong 1,5 giờ đầu mỗi người đó đi với vận tốc 46km/giờ. hỏi người đó phải đi tiếp bao nhiêu km nữa thì để đến

Môn Toán Lớp 5: một người đi từ A đến B, trong 1,5 giờ đầu mỗi người đó đi với vận tốc 46km/giờ. hỏi người đó phải đi tiếp bao nhiêu km nữa thì để đến

Môn Toán Lớp 5: một người đi từ A đến B, trong 1,5 giờ đầu mỗi người đó đi với vận tốc 46km/giờ. hỏi người đó phải đi tiếp bao nhiêu km nữa thì để đến B biết quãng đường AB dài 72 km.

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: một người đi từ A đến B, trong 1,5 giờ đầu mỗi người đó đi với vận tốc 46km/giờ. hỏi người đó phải đi tiếp bao nhiêu km nữa thì để đến”

 1. Giải đáp:
  \text{ 3 (km )}
  Lời giải và giải thích chi tiết:
                                                                            \text{Bài giải:}
  \text{Trong 1,5 giờ đi được là :}
  \text{45 × 1,5 = 69 (km)}
  \text{Người đó phải đi tiếp là :}
  \text{ 72 – 69 = 3 (Km)}
  \text{Đáp số : 3 km}
  \text{#H}

  Trả lời

Viết một bình luận