Môn Toán Lớp 5: Một người đi xe đạp từ nhà lúc 7 giờ 45 phút và đến Bưu điện Tỉnh lúc 8 giờ 15 phút. Quãng đường từ nhà đến Bưu điện dài 9km. Tính vận

Môn Toán Lớp 5: Một người đi xe đạp từ nhà lúc 7 giờ 45 phút và đến Bưu điện Tỉnh lúc 8 giờ 15 phút. Quãng đường từ nhà đến Bưu điện dài 9km. Tính vận

Môn Toán Lớp 5: Một người đi xe đạp từ nhà lúc 7 giờ 45 phút và đến Bưu điện Tỉnh lúc 8 giờ 15 phút. Quãng đường từ nhà đến Bưu điện dài 9km. Tính vận tốc đạp xe của người đó với đơn vị đo là :
a) m/phút
b) km/giờViết một bình luận

test_ai