Môn Toán Lớp 5: Một người đi xe đạp từ nhà lúc 7 giờ 45 phút và đến Bưu điện Tỉnh lúc 8 giờ 15 phút. Quãng đường từ nhà đến Bưu điện dài 9km. Tính vận

Môn Toán Lớp 5: Một người đi xe đạp từ nhà lúc 7 giờ 45 phút và đến Bưu điện Tỉnh lúc 8 giờ 15 phút. Quãng đường từ nhà đến Bưu điện dài 9km. Tính vận

Môn Toán Lớp 5: Một người đi xe đạp từ nhà lúc 7 giờ 45 phút và đến Bưu điện Tỉnh lúc 8 giờ 15 phút. Quãng đường từ nhà đến Bưu điện dài 9km. Tính vận tốc đạp xe của người đó với đơn vị đo là :
a) m/phút
b) km/giờ

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Một người đi xe đạp từ nhà lúc 7 giờ 45 phút và đến Bưu điện Tỉnh lúc 8 giờ 15 phút. Quãng đường từ nhà đến Bưu điện dài 9km. Tính vận”

 1. Thời gian xe đạp đi laf:
  8 giờ 15 phút – 7 giờ 45 phút = 30 phút 
  a) Vận tốc bằng m/phút là:
  9 : 30 = 0,3 (km)
  Đổi: 0,3 km = 300m
  Đổi: 30 phút = 0,5 giờ
  Vận tốc bằng km/giờ là:
  9 : 0,5 = 18 (km)
  Đáp số: a) 300 m ; b) 18 km
   

  Trả lời

Viết một bình luận