Môn Toán Lớp 5: Một người đi xe đạp từ A lúc 8 giờ 15 phút và đến B lúc 9 giờ 30 phú.Khi đi từ B về A người đó đi xe máy nên hết ít thời gian hơn lúc đ

Môn Toán Lớp 5: Một người đi xe đạp từ A lúc 8 giờ 15 phút và đến B lúc 9 giờ 30 phú.Khi đi từ B về A người đó đi xe máy nên hết ít thời gian hơn lúc đ

Môn Toán Lớp 5: Một người đi xe đạp từ A lúc 8 giờ 15 phút và đến B lúc 9 giờ 30 phú.Khi đi từ B về A người đó đi xe máy nên hết ít thời gian hơn lúc đi 40 phút.Tính thời gian người đó đi xe máy từ B về A

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Một người đi xe đạp từ A lúc 8 giờ 15 phút và đến B lúc 9 giờ 30 phú.Khi đi từ B về A người đó đi xe máy nên hết ít thời gian hơn lúc đ”

 1. Giải đáp:
   35 phút 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Thời gian người đó đi từ A đến B là :
       9 giờ 30 phút – 8 giờ 15 phút = 1 giờ 15 phút
      Đổi: 1 giờ 15 phút = 75 phút
  Thời gian người đó đi xe máy từ B về A là :
      75 – 40 = 35( phút )
            Đáp số: 35 phút
  text{Chúc Bạn Học Tốt}

  Trả lời
 2. @XL Hỏi Đáp27 
  Thời gian người đó đi từ A đến B là :
            9 giờ 30 phút – 8 giờ 15 phút = 1 giờ 15 phút = 75 phút
  Thời gian người đó đi xe máy từ B đến A là :
            75 phút – 40 phút = 35 phút 
                       Đáp số : 35 phút

  Trả lời

Viết một bình luận