Môn Toán Lớp 5: Một mảnh vườn có nửa chu vi là 15,4 m, chiều rộng bằng 2/ 3 chiều dài. Tính chiều dài, chiều rộng của mảnh vườn đó?

Môn Toán Lớp 5: Một mảnh vườn có nửa chu vi là 15,4 m, chiều rộng bằng 2/ 3 chiều dài. Tính chiều dài, chiều rộng của mảnh vườn đó?

Môn Toán Lớp 5: Một mảnh vườn có nửa chu vi là 15,4 m, chiều rộng bằng 2/ 3 chiều dài. Tính chiều dài, chiều rộng của mảnh vườn đó?

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Một mảnh vườn có nửa chu vi là 15,4 m, chiều rộng bằng 2/ 3 chiều dài. Tính chiều dài, chiều rộng của mảnh vườn đó?”

 1. mGiải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có sơ đồ:
  Chiều rộng: l—-l—-l
  Chiều dài: l—-l—-l—-l
  Tổng chiều dài và chiều rộng: 15,4
  Tổng số phần bằng nhau là:
  2+3=5(phần)
  Chiều dài mảnh vườn  là:
  (15,4:5)xx3=9,24(m)
  Chiều rộng mảnh vườn là:
  (15,4:5)xx2=6,16(m)
  Đáp số: Chiều dài mảnh vườn là 9,24 m; chiều rộng mảnh vườn là 6,16 m
  #Sói

  Trả lời
 2. Tổng số phần bằng nhau là:
       2 + 3 = 5 ( phần )
  Chiều rộng là:
       15,4  : 5 x 2 = 9,24 ( m )
  Chiều dài là:
       15,4  : 5  x  3  = 6,16 ( m )
                 Đáp số: Chiều dài: 9,24 m
                              Chiều rộng: 6,16 m
   

  Trả lời

Viết một bình luận