Môn Toán Lớp 5: một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích là 75,6m vuông , chiều dài là 14m . một thửa ruộng hình vuông có chu vi bằng chu vi mảnh đất hì

Môn Toán Lớp 5: một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích là 75,6m vuông , chiều dài là 14m . một thửa ruộng hình vuông có chu vi bằng chu vi mảnh đất hì

Môn Toán Lớp 5: một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích là 75,6m vuông , chiều dài là 14m . một thửa ruộng hình vuông có chu vi bằng chu vi mảnh đất hình chữ nhật đó . tính cạnh của thửa ruộng hình vuông

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích là 75,6m vuông , chiều dài là 14m . một thửa ruộng hình vuông có chu vi bằng chu vi mảnh đất hì”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật là:
  75,6 : 14 = 5,4 (m)
  Chu vi mảnh đất hình chữ nhật = hình vuông là:
  (14 + 5,4)xx2 = 38,8 (m)
  Cạnh hình vuông là:
  38,8 : 4 = 9,7 (m)

  Trả lời
 2. Chiều rộng mảnh đất là:
  75,6 : 14 = 5,4 (m)
  Chu vi mảnh đất là:
  (14 + 5,4) xx 2 = 38,8 (m)
  Cạnh của thửa ruộng là:
  38,8 : 4 = 9,7 (m) 
                  Đáp số : 9,7m
  $\text{#Người Sao Mộc}$

  Trả lời

Viết một bình luận