Môn Toán Lớp 5: một hình hộp chữ nhật có chiều dài là 60 cm chiều rộng bằng 1/3 chiều dài và gấp 5 lần chiều cao.Tính diện tích xung quanh hình đó.

Môn Toán Lớp 5: một hình hộp chữ nhật có chiều dài là 60 cm chiều rộng bằng 1/3 chiều dài và gấp 5 lần chiều cao.Tính diện tích xung quanh hình đó.

Môn Toán Lớp 5: một hình hộp chữ nhật có chiều dài là 60 cm chiều rộng bằng 1/3 chiều dài và gấp 5 lần chiều cao.Tính diện tích xung quanh hình đó.

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: một hình hộp chữ nhật có chiều dài là 60 cm chiều rộng bằng 1/3 chiều dài và gấp 5 lần chiều cao.Tính diện tích xung quanh hình đó.”

 1.      Chiều rộng hình hộp chữ nhật là :
        60 xx 1/3 = 20 (cm)
       Chiều cao hình hộp chữ nhật là :
        20 : 5 = 4 (cm)
       Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là :
        (60 + 20) xx 2 xx 4 = 640 (cm^2)
               Đáp số : 640 cm^2
   Diện tích xung quanh = chu vi mặt đáy x chiều cao
                                                      #buiquocdat

  Trả lời
 2. Chiều rộng hình hộp chữ nhật đó là:
  60 × 1/3 = 20  (cm)
  Chiều cao hình hộp chữ nhật đó là:
  20 : 5 = 4  (cm)
  Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật đó là:
  (60 + 20) × 2 × 4 = 640  (cm²)
  Đáp số: 640  cm²
  $#Jessica$

  Trả lời

Viết một bình luận