Môn Toán Lớp 5: một cái hộp hình họp chữ nhật ko có nắp, chiều dài 20 cm, chiều rộng 15 cm và chiều dài 12 cm. a tính diện tích nhự

Môn Toán Lớp 5: một cái hộp hình họp chữ nhật ko có nắp, chiều dài 20 cm, chiều rộng 15 cm và chiều dài 12 cm. a tính diện tích nhự

Môn Toán Lớp 5: một cái hộp hình họp chữ nhật ko có nắp, chiều dài 20 cm, chiều rộng 15 cm và chiều dài 12 cm.
a tính diện tích nhựa đủ để làm hình hộp đó
b tính thế tích nước nếu chỉ đổ bằng 75 %Viết một bình luận

test_ai