Môn Toán Lớp 5: một cái hộp hình họp chữ nhật ko có nắp, chiều dài 20 cm, chiều rộng 15 cm và chiều dài 12 cm. a tính diện tích nhự

Môn Toán Lớp 5: một cái hộp hình họp chữ nhật ko có nắp, chiều dài 20 cm, chiều rộng 15 cm và chiều dài 12 cm. a tính diện tích nhự

Môn Toán Lớp 5: một cái hộp hình họp chữ nhật ko có nắp, chiều dài 20 cm, chiều rộng 15 cm và chiều dài 12 cm.
a tính diện tích nhựa đủ để làm hình hộp đó
b tính thế tích nước nếu chỉ đổ bằng 75 %

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: một cái hộp hình họp chữ nhật ko có nắp, chiều dài 20 cm, chiều rộng 15 cm và chiều dài 12 cm. a tính diện tích nhự”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Diện tích xung quanh hộp là:
  $(20+15)×2×12=840(cm^2)$
  Diện tích đáy hộp là:
  $20×15=300(cm^2)$
  Diện tích nhựa đủ để làm hộp đó là:
  $300+840=1140(cm^2)$
  Chiều cao của mực nước là:
  $(75×12):100=9(cm)$
  Thể tích nước trong hộp là:
  $20×15×9=2700(cm^3)$
  Đáp số: $a) 1140cm^2$
                $b) 2700cm^3$
  $@kevindruyne$
   

  Trả lời
 2.             Bài giải
  Diện tích xung quanh hộp là:
  ( 20 + 15 ) × 2 × 12 = 840 ( cm² )
  Diện tích đáy hộp là:
  20 × 15 = 300 ( cm² )
  a)Diện tích nhựa đủ để làm hộp đó là:
  840 + 300 = 1140 ( cm² )
  Chiều cao của mực nước là:
  ( 75 × 12 ) : 100 = 9 ( cm )
  Thể tích nước trong hộp là:
  20 × 15 × 9 = 2700 ( cm³ )
  ĐS:a) 1040 cm²
       b) 2700 cm³
   

  Trả lời

Viết một bình luận