Môn Toán Lớp 5: Một bồn hoa hình chữ nhật có chiều dài là 21/10 m , chiều rộng bằng 1/4 dài.tính chu vi và diện tích

Môn Toán Lớp 5: Một bồn hoa hình chữ nhật có chiều dài là 21/10 m , chiều rộng bằng 1/4 dài.tính chu vi và diện tích

Môn Toán Lớp 5: Một bồn hoa hình chữ nhật có chiều dài là 21/10 m , chiều rộng bằng 1/4 dài.tính chu vi và diện tíchViết một bình luận