Môn Toán Lớp 5: một bể nuôi cá hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m , chiều rộng 50cm và chiều cao 60cm a) Tính diện tích kính dùng làm bể đó ( Bể không c

Môn Toán Lớp 5: một bể nuôi cá hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m , chiều rộng 50cm và chiều cao 60cm a) Tính diện tích kính dùng làm bể đó ( Bể không c

Môn Toán Lớp 5: một bể nuôi cá hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m , chiều rộng 50cm và chiều cao 60cm a) Tính diện tích kính dùng làm bể đó ( Bể không có nắp ) b) Tính thể tích của bể cá đó

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: một bể nuôi cá hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m , chiều rộng 50cm và chiều cao 60cm a) Tính diện tích kính dùng làm bể đó ( Bể không c”

 1. Đổi 1m=100cm
  Diện tích xung quanh bể cá là:
  (100+50)x2x60=18000(m2)
  Diện tích đáy bể cá là:
  100×50=5000(cm2)
  Diện tích làm kính là:
  18000+5000=23000(cm2)
  Thể tích bể là:
  100x50x60=300000(cm3)
  #Crunchy
            Cho mk xin hay nhất nhan

  Trả lời
 2. Giải đáp:
        Giải
  Đổi: 1m= 100 cm
  $A$, Diện tích xung quanh bể là:
    (100+50)x2x60=18000(cm2)
  Diện tích mặt đáy bể là:
    100×50=5000(cm2)
  Diện tích toàn phần bể là:
     18000+5000=23000(cm2)
  $B$, Thể tích bể là:
    100 x 50 x 60= 300000(cm3)
                         Đáp số: a, 23000 cm2; b, 300000 cm3

  Trả lời

Viết một bình luận