Môn Toán Lớp 5: một bể nuôi cá hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m , chiều rộng 50cm và chiều cao 60cm a) Tính diện tích kính dùng làm bể đó ( Bể không c

Môn Toán Lớp 5: một bể nuôi cá hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m , chiều rộng 50cm và chiều cao 60cm a) Tính diện tích kính dùng làm bể đó ( Bể không c

Môn Toán Lớp 5: một bể nuôi cá hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m , chiều rộng 50cm và chiều cao 60cm a) Tính diện tích kính dùng làm bể đó ( Bể không có nắp ) b) Tính thể tích của bể cá đóViết một bình luận

test_ai