Môn Toán Lớp 5: Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật không nắp có chiều dài 1,5m, chiều rộng 1,2m, chiều cao 1m. a) Tính diện tích kính dùng làm bể đó b)

Môn Toán Lớp 5: Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật không nắp có chiều dài 1,5m, chiều rộng 1,2m, chiều cao 1m. a) Tính diện tích kính dùng làm bể đó b)

Môn Toán Lớp 5: Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật không nắp có chiều dài 1,5m, chiều rộng 1,2m, chiều cao 1m. a) Tính diện tích kính dùng làm bể đó
b) Hiện 75% bể đang chứa nước. Hỏi đang chứa bao nhiêu lít nước? ( biết 1l = 1dm3)
GIẢI NHANH AH

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật không nắp có chiều dài 1,5m, chiều rộng 1,2m, chiều cao 1m. a) Tính diện tích kính dùng làm bể đó b)”

 1. Đổi: 1,5m = 15dm
          1,2m = 12dm
          1m = 10dm
  a)
  Diện tích xung quanh là:
  (15 + 12) xx 2 xx 10 = 540 (dm^2)
  Diện tích đáy là:
  15 xx 12 = 180 (dm^2)
  Diện tích kính cần dùng là:
  540 + 180 = 720 (dm^2)
  b)
  Thể tích của bể là:
  15 xx 12 xx 10 = 1800 (dm^3) = 1800 (l)
  Bể đang chứa số l nước là:
  1800 xx 75% = 1350 (l)
  Đáp số: a) 720 dm^2
               b) 1350 l

  Trả lời
 2. a) Diện tích xung quanh bể nước là :
  ( 1,5 + 1,2 ) xx 2 xx 1 = 5,4 ( m^2 )
  Diện tích kính dùng làm bể là :
  5,4 + 1,5 xx 1,2 = 7,2 ( m^2 )
  b) Thể tích bể nước là :
  1,5 xx 1,2 xx 1 = 1,8 ( m^3 )
  Bể đang chứa số lít nước là :
  1,8 xx 75 : 100 = 1,35 ( m^3 )
  1,35 m^3 = 1350 dm^3 = 1350 l
                          Đáp số : a) 7,2 m^2
                                        b) 1350 l
   

  Trả lời

Viết một bình luận