Môn Toán Lớp 5: Một bể cá có dạng hình hộp chữ nhật làm ( không có nắp ) có chiều dài là 2m, chiều rộng là 1,5, chiều cao là 1,4.

Môn Toán Lớp 5: Một bể cá có dạng hình hộp chữ nhật làm ( không có nắp ) có chiều dài là 2m, chiều rộng là 1,5, chiều cao là 1,4.

Môn Toán Lớp 5: Một bể cá có dạng hình hộp chữ nhật làm ( không có nắp ) có chiều dài là 2m, chiều rộng là 1,5, chiều cao là 1,4. Tính diện tích kính dùng để là bể cá đó

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Một bể cá có dạng hình hộp chữ nhật làm ( không có nắp ) có chiều dài là 2m, chiều rộng là 1,5, chiều cao là 1,4.”

 1. Diện tích xung quanh bể cá là:
  (2 + 1,5) xx 2 xx 1,4 = 9,8 (m^2)
  Diện tích kính làm bể cá là:
  9,8 + (2 xx 1,5) = 12,8 (m^2)
                            Đáp số : 12,8m^2
  $\text{#Người Sao Mộc}$

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Diện tích xung quanh bể đó là:
  (2+1,5)×2×1,4=9,8 (m^2)
  Diện tích kính dùng để làm là:
  9,8+2×1,5=12,8 (m^2)
  Đáp số: 12,8 m^2
  #Louis

  Trả lời

Viết một bình luận