Môn Toán Lớp 5: Một bà mang đi chợ một số trứng lần đầu bán 1/2 số trứng .lần 2 bán 2/3 số trứng còn lại sau lần đầu lần thứ 3 bán nốt 20 quả thì hết .

Môn Toán Lớp 5: Một bà mang đi chợ một số trứng lần đầu bán 1/2 số trứng .lần 2 bán 2/3 số trứng còn lại sau lần đầu lần thứ 3 bán nốt 20 quả thì hết .

Môn Toán Lớp 5: Một bà mang đi chợ một số trứng lần đầu bán 1/2 số trứng .lần 2 bán 2/3 số trứng còn lại sau lần đầu lần thứ 3 bán nốt 20 quả thì hết .Hỏi bà mang đi chợ bao nhiêu quả trứng ?
Viết một bình luận

Mầm Non Hương Sen

?Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
Địa chỉ: KDC Ruộng Dinh, Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
☎️ (Cô Thanh)

© Mầm Non Hương Sen

Giúp "CON GIỎI NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT" thành thạo tiếng anh trước tuổi lên 10 và nhiều phần quà hấp dẫn. Tìm hiểu thêm